Hledám práci, brigádu

Hledáte práci či brigádu? Pokud ano, máme pro vás několik zajímavých informací a užitečných rad a tipů, které vám mohou při hledání práce pomoct.

Pod samotným pojmem nabídka práce se může ukrývat hned několik různých skutečností. My ji však nyní chápejme jako výdělečnou činnost, která je vykonávána v rámci pracovněprávního vztahu. V řeči právníků tato práce spadá do odvětví pracovního práva, jež upravuje zákoník práce. Ten nejnovější nabyl účinnosti 1.ledna 2007.

Kompletace kuličkových per

Přivydělejte si až 11.000 Kč měsíčně kompletací per doma!
www.domprace.cz

Výroba plyšových medvídků

Přivydělejte si doma 165 Kč za každého vyrobeného medvídka!
www.domprace.cz

Položme si základní otázku. Kdo může být zaměstnán? Je to každá osoba starší patnácti let s ukončenou povinnou školní docházkou. Pro mladistvé (čili osoby mezi patnácti a osmnácti lety) však existují některá omezení. V první řadě je to fakt, že mohou pracovat maximálně osm hodin denně a dohromady čtyřicet hodin týdně. Jakékoli přesčasy nebo pracovní dobu v noci mají zakázanou. Taktéž práce pod zemí nebo jiná, která by byla v rozporu s fyzickým či psychickým rozvojem mladistvého, není povolena. Před uzavřením pracovního poměru má zákonný zástupce mladistvého (tedy nejčastěji rodič) právo se k tomu vyjádřit. Minimální mzda pro mladistvé je v tomto případě stanovena na 80% minimální mzdy.

To bylo několik slov k práci mladistvých. Nyní se již zabývejme pouze prací osob starších osmnácti let. Existuje hned několik druhů pracovního poměru. Jedná se o hlavní pracovní poměr, poměr s kratší pracovní dobou, vedlejší činnost, práce doma, souběžné pracovní poměry (tzn. více pracovních poměrů). Tento poměr může být uzavřen buď na dobu určitou (která může být po uplynutí prodloužena), nebo na dobu neurčitou.

Pracovní poměr vzniká po podpisu pracovní smlouvy a to jak zaměstnancem, tak zaměstnavatelem. Tato smlouva musí obsahovat tři základní položky – druh práce, místo, kde bude práce vykonávána a datum nástupu.

Pracovní poměr, délka pracovní doby

Pracovní poměr mnohdy začíná takzvanou zkušební dobou. Ta nesmí být delší než tři měsíce a je sjednávána písemně. V opačném případě není platná. Výhoda této zkušební doby je, že se zaměstnanec seznámí s běžným chodem pracovního procesu dané firmy či instituce. V případě, že panuje nespokojenost, a to jak na straně zaměstnance, tak zaměstnavatele, může každý ukončit pracovní poměr bez udání důvodu.

Řekněme si nyní něco o délce pracovní doby. Tradiční pracovní doba je dlouhá osm hodin denně, dohromady 40 hodin týdně. Po domluvě může být samozřejmě sjednána i kratší pracovní doba. Existují některá omezení. Například pro práci v dolech. Ta nesmí přesáhnout 37,5 hodiny týdně. Velmi oblíbenou se poslední dobou stává tzv. pružná pracovní doba. Zde si sám zaměstnanec volí začátek a konec pracovní doby s tím, že zaměstnavatel určí časový úsek, po který zaměstnanec v práci musí být.
Každý zaměstnanec má během pracovní doby nárok na přestávku. Ta je většinou dlouhá třicet minut.

Kde můžeme být zaměstnáni?

Předchozí odstavce se týkaly hlavně jednotlivých ustanovení zákoníku práce. Povězme si nyní, kde všude můžeme být zaměstnáni. Jedná se o dva velké sektory – státní a soukromý. Jaké jsou mezi nimi rozdíly? Tím nejhlavnějším je určování odměny za odvedenou práci. Zatímco zaměstnavatelé státního sektoru jsou plně svázáni pravidly a zákony, zaměstnavatelé sektoru soukromého mají poněkud volnější ruku.

Zaměstnanci v soukromých firmách dostávají mzdu. Dolní hranice je stanovena státem (v současné době je to přibližně 48 korun za hodinu, čili asi 8000 korun měsíčně), horní nikoli. Pokud naopak pracujete ve veřejné sféře (jedná se hlavně o státní úředníky, učitele či lékaře), dostáváte plat, který je plně svázán zákony. Existuje tzv. platový tarif, ten je určen platovou třídou a platovým stupněm. Platová třída závisí na odpovědnosti a náročnosti dané práce. Platový stupeň pak na délce praxe. Mimo to mohou zaměstnanci ve státním sektoru dostávat další příplatky, jako je například osobní ohodnocení.

Dále čtěte:

Možnosti, kde hledat práci
Máme pro vás několik zajímavých tipů, jak a kde můžete hledat práci

Úřad práce
Co je úřad práce a jak nám může pomoci při hledání zaměstnání

 

Doporučujeme:

Práce z domu
Hledáte či nabízíte práci na doma? Nabídky a poptávky pro celou ČR.

Práce na doma
Rozsáhlá nabídka prací na doma na portálu Fajn-práce.cz

Manuální práce na doma
Manuální práce na doma plnění obálek pro všechny